Πώς να αξιοποιήσουμε τις συσκευασίες Τροφίμων & Ποτών στο πλαίσιο της κυκλικής Οικονομίας

Πώς να αξιοποιήσουμε τις συσκευασίες Τροφίμων & Ποτών στο πλαίσιο της κυκλικής Οικονομίας 14 May 2019

Τα θέματα του περιβάλλοντος βρίσκονται πλέον πολύ υψηλά στην ατζέντα της ΕΕ και κατά συνέπεια των Κρατών – Μελών. Η ΕΕ έχει αναπτύξει σχετική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία.

Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανέπτυξε αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, στην οποία εντάσσεται και η πολιτική για τις πλαστικές ύλες μιας χρήσης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετάβαση των επιχειρήσεων προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ΣΕΒΤ είχε διοργανώσει μία πρώτη συνάντηση εργασίας με θέμα «Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις πλαστικές ύλες: Συντονισμός των δράσεων της Βιομηχανίας», τον Δεκέμβριο του 2018. Σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων γύρω από την Κυκλική Οικονομία, ο ΣΕΒΤ διοργάνωσε μαζί με τον ΣΕΒΑ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών) και τον ΣΕΦΥΜΕΝ (Σύνδεσμος Εταιριών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού Νερού) ένα ακόμη workshop, στις 14 Μαΐου 2019, στα γραφεία του, με θέμα «Πώς να αξιοποιήσουμε τις συσκευασίες τροφίμων & ποτών στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PEFMED. Καθώς αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο θέμα επηρεάζει πρωτίστως, λόγω συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ, τους κλάδους των νερών και αναψυκτικών, συμμετείχαν Μέλη του ΣΕΒΑ και του ΣΕΦΥΜΕΝ, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφορίας και η Επιστημονική Επιτροπή του ΣΕΒΤ.

Βασικός στόχος ήταν η συζήτηση των προκλήσεων που προκύπτουν για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών από την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για τα Πλαστικά μιας Χρήσης.

Την εκδήλωση άνοιξε η κα Β. Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ, η οποία καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και παρουσίασε τις βασικές πτυχές της συνάντησης.

Οι ομιλίες ξεκίνησαν με τον κ. Ε. Παναγιωτόπουλο, Sustainability Director της EFBW (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εμφιαλωμένων Νερών), ο οποίος έκανε μία πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική παρουσίαση για την Οδηγία της ΕΕ για τα πλαστικά μίας χρήσης (Single Use Plastics). Αναφέρθηκε στη δευτερεύουσα νομοθεσία, τη Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού, το σύστημα εγγυοδοσίας αλλά και τις δράσεις της EFBW γύρω από αυτά τα θέματα.

Ακολούθησε ο κ. Β. Λιόγκας, Σύμβουλος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο οποίος μίλησε για την πολιτική που έχει αναπτύξει το Υπουργείο για τα πλαστικά μιας χρήσης.

Στη συνέχεια ο κ. Α. Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής του ΕΜΠ & Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Μελετών), παρουσίασε τη μελέτη που έκανε το ΙΟΒΕ, για λογαριασμό του ΣΕΒΤ, για την αποτύπωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Βιομηχανίας Τροφίμων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PEFMED.

Ο κ. Λ. Τουρασανίδης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) παρουσίασε τις νέες καινοτομίες για τη διαχείριση και ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης.

Οι κ.κ. Ραζής και Πεσματζόλγου, από την ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ), παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης, τα βασικά σημεία της οδηγίας για τα Πλαστικά μιας Χρήσης, την υφιστάμενη κατάσταση, τις ενέργειες και δράσεις της ΕΕΑΑ και τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον κ. Β. Ανέστη, Υπ. Διδάκτωρ του ΕΚΕΤΑ, ο οποίος μίλησε για τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας PEF στην κατηγορία του εμφιαλωμένου νερού και μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα μιας μελέτης που έγινε σε εταιρεία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στη Γαλλία.

Το δεύτερο μέρος της συνάντησης ξεκίνησε με μία παρουσίαση των δεσμεύσεων και δράσεων για τα πλαστικά που έχει αναλάβει σε παγκόσμιο επίπεδο η εταιρεία Nestle, από τον κ. Π. Καστανά, Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας του ΣΕΒΤ, αλλά και τις σχετικές δράσεις της εταιρείας σε εθνικό επίπεδο.

Το workshop ολοκληρώθηκε με συζήτηση, την οποία συντόνισε ο κ. Γ. Μπάστας, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφορίας του ΣΕΒΤ, στη διάρκεια της οποίας οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις και ανησυχίες, είχαν έναν εποικοδομητικό διάλογο και συμφώνησαν στην ανάγκη συντονισμού προκειμένου να προχωρήσουν σε επόμενα βήματα.

Το πολύ θετικό συμπέρασμα είναι ότι διαφάνηκε έντονα η διάθεση όλων των εμπλεκόμενων μερών (πολιτείας, φορέων, εταιρειών), να υπάρξει συνεργασία προς μία κοινή κατεύθυνση, ώστε οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι να γίνουν ευκαιρίες για δράση.