Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο ΣΕΦΥΜΕΝ, συμμερίζεται απόλυτα το όραμα για την Κυκλική Οικονομία και για ένα βιώσιμο μέλλον. Ειδικότερα, συμβάλλει εποικοδομητικά και συμμετέχει στο σχετικό διάλογο με την Πολιτεία, προκειμένου να επιτευχθούν με τον πιο αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι φιλόδοξοι στόχοι για την μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, έστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κ. Σρέκα και στον Δ/ντα Σύμβουλο του ΕΟΑΝ, κ. Ν. Χιωτάκη μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαν τα Μέλη ΣΕΦΥΜΕΝ με τον κ. Ν. Χιωτάκη στις 10/1/2022 προκειμένου:

  • να του γνωστοποιηθεί η μελέτη για την εισαγωγή του Συστήματος Εγγυοδοσίας (DRS), έτσι ώστε να συμβάλλει ο Σύνδεσμος με την τεχνογνωσία του στην εισαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος εγγυοδοσίας που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την επίτευξη των στόχων της χώρας μας για την συλλογή-ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών (π.χ. rPET) αλλά και την βιωσιμότητα του κλάδου,  
  • να συμμετάσχει ενεργά, θετικά και με εποικοδομητικές θέσεις, σε διάλογο με τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και ΕΟΑΝ, στην προετοιμασία και την διαμόρφωση της ΚΥΑ για το DRS.

Για την πληρέστερη ενημέρωση, σχετικά με τον ΣΕΦΥΜΕΝ, τις θέσεις του για την Κυκλική Οικονομία και ειδικότερα για την εισαγωγή του Συστήματος Εγγυοδοσίας, μπορείτε να δείτε στα κάτωθι έγγραφα:

Bελτιώμένες θέσεις για DRS Bελτιώμένες θέσεις για DRS Μέγεθος αρχείου: 235 KB
Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μέγεθος αρχείου: 211 KB
ΣΕΦΥΜΕΝ και Κυκλική Οικονομία ΣΕΦΥΜΕΝ και Κυκλική Οικονομία Μέγεθος αρχείου: 182 KB
Θέσεις ΣΕΦΥΜΕΝ για τo DRS Θέσεις ΣΕΦΥΜΕΝ για τo DRS Μέγεθος αρχείου: 180 KB