Ποιος είναι ο ΣΕΦΥΜΕΝ

Ποιος είναι ο ΣΕΦΥΜΕΝ

Ο ΣΕΦΥΜΕΝ είναι η φωνή των Εταιριών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού Μεταλλικού Νερού προς τους κοινωνικούς εταίρους και την Πολιτεία. Παρεμβαίνει δημόσια, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα, στις διεργασίες και τις εξελίξεις που αφορούν στον κλάδο και προάγει τις ιδιότητες και τη μοναδική ποιότητα του φυσικού μεταλλικού νερού, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με έδρα του την Αθήνα εκπροσωπεί από το 1995 τις επιχειρήσεις του Κλάδου και είναι ενεργό Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τα Φυσικά Μεταλλικά Νερά (NMWE).

Εκφράζει τη σύγχρονη επιχείρηση και έχει  αποφασιστικό ρόλο και λόγο στην προώθηση και υποστήριξη των θεμάτων που σχετίζονται με τη διατήρηση υψηλών πρότυπων ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας στα φυσικά μεταλλικά νερά, τη συμβολή τους στη διατήρηση της καλής υγείας και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, μπορούν να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας.

Συμμετέχει ως Κοινωνικός Εταίρος και αποτελεί τον κύριο συνομιλητή της Πολιτείας σε όλα τα ανώτατα όργανα διοίκησης και διακυβέρνησης της χώρας προωθώντας τις θέσεις και πολιτικές των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν στον κλάδο των Φυσικών Μεταλλικών Νερών.

Συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στη διαμόρφωση των θέσεων και πολιτικών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Natural Mineral Waters Europe (NMWE), προωθεί τις εθνικές θέσεις στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα του κλάδου και συνάπτει συμμαχίες με τους Eυρωπαίους Eταίρους.