Ρόλος & Αποστολή

Ρόλος & Αποστολή

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού Μεταλλικού Νερού (ΣΕΦΥΜΕΝ) εκπροσωπεί τις Εταιρείες Εμφιαλώσεως Φυσικού Μεταλλικού Νερού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εκφράζει τη σύγχρονη επιχείρηση και έχει αποφασιστικό ρόλο και λόγο στην προώθηση και υποστήριξη των θεμάτων που σχετίζονται με τη διατήρηση υψηλών πρότυπων ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας στα φυσικά μεταλλικά νερά, τη συμβολή τους στη διατήρηση της καλής υγείας και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, μπορούν να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας.

Αποστολή

Αποστολή του Συνδέσμου είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα Μέλη του, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων του κλάδου και την αναβάθμιση της εικόνας και του ρόλου του απέναντι στα Μέλη, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους (Ελεγκτικές Αρχές, Πολιτεία, Ακαδημαϊκή – Επιστημονική κοινότητα & καταναλωτές).

Όραμα

Όραμα του Σ.Ε.ΦΥ.ΜΕ.Ν, είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση και υποστήριξη των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και ποιότητα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού, τη συμβολή του στη διατήρηση της καλής υγείας των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και γενικότερα τις νέες προκλήσεις.

Ο ΣΕΦΥΜΕΝ, με όραμα την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου: 

  • παρακολουθεί στενά τις κρίσιμες εξελίξεις και εργάζεται συστηματικά για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των Μελών του,
  • προάγει τις ιδιότητες και τη μοναδική ποιότητα του φυσικού μεταλλικού νερού
  • προβάλλει τη συμβολή του κλάδου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία,
  • προάγει, ως ύψιστη προτεραιότητα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με στόχο την ανάδειξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ως κυρίαρχου προτύπου της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Στόχοι

Στόχοι του ΣΕΦΥΜΕΝ:

  • Τεκμηριωμένη και συνεχής ενημέρωση για θέματα του Κλάδου.
  • Υποστήριξη σε διοικητικά, νομοθετικά, εργασιακά και επιστημονικά θέματα.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις εκπαίδευσης / κατάρτισης μέσω των ευρωπαϊκών έργων.
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ειδικού και κλαδικού ενδιαφέροντος.
  • Προώθηση και να επισήμανση των πλεονεκτημάτων της υγιούς ενυδάτωσης.