Κατηγορίες Νερού

Κατηγορίες Νερού

Το νερό είναι το κύριο συστατικό του σώματός μας, καθώς το 60% του ανθρώπινου σώματος ενός ενήλικα αποτελείται από νερό.

Tο νερό βοηθά στην μεταφορά, τη διάλυση και την απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών που λαμβάνει καθημερινά ο ανθρώπινος οργανισμός.

Οι κατηγορίες του είναι οι εξής:

A. Εμφιαλωμένo

Όλα τα νερά που πωλούνται σε φιάλες (πλαστικές ή  υάλινες).

B. Νερό δικτύου

Το νερό που διακινείται μέσω του δικτύου της ΕΥΔΑΠ (για την Αττική), της ΕΥΑΘ (για τη Θεσσαλονίκη) και των αντίστοιχων ανά περιοχή δήμων. Το νερό δικτύου πρέπει να πληροί τους όρους της νομοθεσίας για την «Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης».  Επιτρέπεται η επεξεργασία απολύμανσης του νερού (χλωρίωση, οζονισμός κλπ) καθώς και η απομάκρυνση τυχόν επιβλαβών προσμίξεων.

Τα εμφιαλωμένα νερά διακρίνονται σε:

1. Φυσικό μεταλλικό νερό

Ως φυσικό μεταλλικό νερό ορίζεται ένα νερό μικροβιολογικά υγιεινό, που προέρχεται από έναν υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και που υπόκειται σε εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες φυσικές ή τεχνητές, μετά από γεώτρηση, εξόδους μιας πηγής. Τα χαρακτηριστικά των Φυσικών Μεταλλικών Νερών (φυσική καθαρότητα και περιεκτικότητα σε μεταλλικά ιχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο), είναι ικανά να προσδίδουν στο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ιδιότητες ευνοϊκές για την υγεία, κάτω από συγκεκριμένα υδρογεωλογικά και μικροβιολογικά κριτήρια (Οδηγία 2009/54/ΕΚ\, ορισμός ΦΜΝ). Επίσης πιο ευεργετική είναι η υγιεινής ενυδάτωση που επιτυγχάνεται με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Το φυσικό μεταλλικό νερό διακρίνεται σαφώς από το σύνηθες πόσιμο νερό από:

α) τη φυσιολογική του σύσταση, που χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά και σε μερικές περιπτώσεις από ορισμένα ευεργετικά αποτελέσματα και

β) από τη φυσική καθαρότητά του, χαρακτηριστικά που και τα δύο έχουν διατηρηθεί ανέπαφα λόγω της υπόγειας προέλευσης αυτού του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρυπάνσεως .

Και τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά διατηρούνται ανέπαφα λόγω της υπόγειας προέλευσης αυτού του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρύπανσης.

2. Επιτραπέζιο νερό

Με τον όρο «επιτραπέζιο νερό» εννοούμε το συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Πρέπει να πληροί του όρους της νομοθεσίας για την «Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης».

3. Νερό πηγής

Ως νερό πηγής νοείται το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση στη φυσική του μορφή, το οποίο έχει εμφιαλωθεί στο σημείο υδροληψίας. Το  νερό πηγής διακρίνεται σαφώς από το σύνηθες πόσιμο νερό από την αρχική φυσική κατάσταση του και τη φυσιολογική του σύσταση, χαρακτηριστικά που και τα δύο έχουν διατηρηθεί ανέπαφα λόγω της υπόγειας προέλευσης αυτού του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρυπάνσεως. Και τα νερά πηγής πρέπει να πληρούν του όρους της νομοθεσίας  για την «Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης».