Γιατί Να Γίνω Μέλος

Ο ΣΕΦΥΜΕΝ:

 • Εκπροσωπεί την οργανωμένη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκφράζει τη σύγχρονη επιχείρηση & έχει αποφασιστικό ρόλο & λόγο στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού για τον Κλάδο.
 • Συμμετέχει ως Κοινωνικός Εταίρος και αποτελεί τον κύριο συνομιλητή της Πολιτείας για τα θέματα του Κλάδου.
 • Δραστηριοποιείται ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στη διαμόρφωση των θέσεων και πολιτικών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου European Federation of Bottled Water (EFBW).

Γιατί να γίνω Μέλος στον ΣΕΦΥΜΕΝ;

Ο ΣΕΦΥΜΕΝ:

 • Εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης, σε Εθνικό & Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Έχει αποφασιστικό λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού για τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου και παρέχει υποστήριξη σε διοικητικά, νομοθετικά, εργασιακά και επιστημονικά θέματα.
 • Επεμβαίνει δημόσια, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα στις διεργασίες και εξελίξεις που αφορούν στη νομοθεσία και τα προβλήματα του κλάδου.
 • Προάγει τις αρχές και τις αξίες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωση των πλαστικών μίας χρήσης), με στόχο την ανάδειξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ως κυρίαρχου προτύπου της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
 • Εξασφαλίζει τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, Δημόσιες Διαβουλεύσεις συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις για τη διαμόρφωση και προώθηση των επιχειρηματικών θέσεων του κλάδου.
 • Εξασφαλίζει τη συμμετοχή σε εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές (κρατικές και ιδιωτικές) και την πρόσβαση σε αναδυόμενες αγορές, με στόχο την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση των εξαγωγών του κλάδου.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής και δικτύωσης με διάφορους επαγγελματικούς, ερευνητικούς ή δημόσιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ολιγομελείς επιτροπές, σε ομάδες εργασίας και σε δίκτυα Ευρωπαϊκών οργανώσεων για επίκαιρα θέματα που αφορούν στον κλάδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.