Οργανωτική Δομή

Γενική Συνέλευση

Εκπρόσωποι από όλα τα Μέλη - Εταιρείες. Μία ψήφος από κάθε εκπρόσωπο.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

6 Μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση κάθε 2ετία:

  • Κωνσταντίνος Κούτσας / ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Χαράλαμπος Παπαχρήστος / ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Ρηγίνος Σεπετάς/ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • Νίκος Φαραντούρης / ΤΑΜΙΑΣ
  • Δημήτρης Χανιόγλου / ΜΕΛΟΣ
  • Αντώνης Εμβαλωματής / ΜΕΛΟΣ