Οργανωτική Δομή

Γενική Συνέλευση

Εκπρόσωποι από όλα τα Μέλη - Εταιρείες. Μία ψήφος από κάθε εκπρόσωπο.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

6 Μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση κάθε 2ετία:

  • Δημήτρης Μεντεκίδης / ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Νίκος Χήτος / ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Νίκος Φαραντούρης / ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • Μιχάλης Παπασταύρου / ΤΑΜΙΑΣ
  • Εμμανουήλ Πριονάς / ΜΕΛΟΣ
  • Αντώνης Εμβαλωματής / ΜΕΛΟΣ