Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις πλαστικές ύλες: Συντονισμός των δράσεων της Βιομηχανίας

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις πλαστικές ύλες:  Συντονισμός των δράσεων της Βιομηχανίας 11 December 2018

Την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒΤ συνάντηση εργασίας με θέμα «Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις πλαστικές ύλες: Συντονισμός των δράσεων της Βιομηχανίας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων Μελών των ΣΕΒΑ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών) & ΣΕΦΥΜΕΝ (Σύνδεσμος Εταιρειών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού Μεταλλικού Νερού) καθώς και Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας του ΣΕΒΤ. Η συνάντηση αυτή αποτελεί μέρος των δράσεων που έχει αναπτύξει ο ΣΕΒΤ για τα θέματα του περιβάλλοντος, τα οποία βρίσκονται πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Είχε ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από την πρόταση οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης και τους επιμέρους στόχους της καθώς και τις δράσεις των ελληνικών φορέων για την ανακύκλωση των συσκευασιών.

Η συνάντηση εργασίας ξεκίνησε με την παρουσίαση του κ. Γ. Μπάστα, Συντονιστή της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας, ο οποίος αναφέρθηκε στο γενικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή πολιτική για τις πλαστικές ύλες.

Στη συνέχεια ο κ. Η. Μουσταΐρας, Γενικός Δ/ντής - Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. - παρουσίασε το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία, το οικονομικό εργαλείο που χρησιμοποιεί και το μοντέλο συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τους Δήμους και τις Κοιν.Σ.Επ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις).

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης οι κ.κ. Γ. Ραζής / Γενικός Δ/ντής & Ε. Δήμου / Υπ. Συμβάσεων - Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. - παρουσίασαν το σύστημα διαχείρισης ανακύκλωσης που εφαρμόζουν (Μπλε κάδοι), τις συνεργασίες που έχουν με τους Δήμους (35 ΚΔΑΥ - Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), τη θεσμική σχέση με τις επιχειρήσεις καθώς και τους ποσοτικούς στόχους που έχουν πετύχει.